BackToNature

Налични имоти
English Description

Проекти

Пътен проект

Ел.Проект ниско напрежение

Детска Градина

Следващи стъпки

След като получите от нотариуса вписания си нотариален акт, следва:
Да декларирате придобиването в общината – тук

1

Да се заявите в Агенция по кадастър като собственик на имота като качите он-лайн на нейната платформа копие на нот.акт, след регистрация на: https://kais.cadastre.bg. Това можете да направите и на място в офис на Агенция по кадастър (https://www.cadastre.bg/contacts/sgkk-sofiya)

2

След отразяването Ви като собственик в Кадастъра, можете да заявите он-лайн скица на Вашия имот вече на Ваше име като собственик и да я получите он-лайн или на място, ако сте а подали в офис.

3

Цветната скица следва да внесете в община Ел.Пелин със заявление и такса за издаване на виза за проектиране на мечтания Ви дом; Визата ще получите с устройствените параметри, посочени по – горе; услугата е достъпна он-лайн https://www.elinpelin.org/section-374-content.html или на място в общината.

4

Цветна разпечатка на същата скица и копие на нотариалния акт, внасяте в удобен за Вас офис на ЧЕЗ Разпределение, със заявление за становище за присъединяване към мрежата на ЧЕЗ. Ще получите становище, което сочи условията за присъединяване за индивидуална партида към електроразпределителното дружество: https://bit.ly/3k2DwPn

5

С визата за проектиране, становището на ЧЕЗ и чертежа на външните връзки, можете да възложите проектирането на Вашия дом на избран от Вас архитект

6

Вашите проектанти ще имат грижата да предвидят външни връзки, както следват:
 • ел. кабел от разпределителната касета на тротоара, разположена на граница на собственост на вашия парцел, до главното ел.табло в проектираната Ви къща.
 • сградна водопроводна връзка от Вашата водомерна шахта, до главния спирателен кран на къщата Ви
 • канална връзка от дома Ви до чакащата връзка с уличната канализация (коляно до границата във Вашия имот)
 • тръба за отвеждане на дъждовните води от вашия имот до другата чакаща връзка на уличната дъждовна канализация (друго коляно до границата във Вашия имот)

7

Готовия проект следва да внесете в Общината за одобряване и за издаване на разрешение за строеж (бланка за заявление на https://www.elinpelin.org/currentNews-1954-newitem.html)

8

След като получите одобрения проект, заедно с разрешението за строеж, вече сте готови да организирате строежа. По време на строителството ще имате възможност и условия да ползвате вода и ел.захранване от изградените инфраструктурни връзки. Можем да Ви бъдем полезни в процеса на проектиране, получаване на разрешение за строеж, избор на строител . Архитектурно бюро https://www.er-arch.com (office@еr-arch.com +359887 041 232), което проектира инфраструктурата ни е на разположение за създаване на проект на Вашата нова къща. След като имате яснота относно предпочитаният от Вас стил, брой етажи, наличие на сутерен, брой спални и бани, гараж/навес и други ще получите оферта за изработване на проекта в диапазона 30-35лв/кв.м .

9

Инженеринг под един покрив – строителство „до ключ“

  Ако придобиете от нас собствеността на имот в масива ни до Нови хан, чиято цялостна инженерна инфраструктура изграждаме, Вие можете да изберете:

 • Да ни възложите да проектираме и построим мечтания от Вас дом или
 • Самостоятелно да организирате проектирането и строителството на този дом;

В случай, че ангажирате нас:

 • Първо нашия проектантски екип ще Ви консултира относно застрояването, което избрания от Вас имот позволява – възможни застроена и разгърната застроена площ, етажност, ситуиране на бъдещата сграда в имота, озеленяване и други;
 • След това, с цел заедно да формулираме заданието за проектиране, екипът ще обсъди с Вас Вашите нужди, очаквания и изисквания за брой, големина и функционалности на помещенията в бъдещия дом и неговата етажност, за водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, осветлението, отоплението и всички други съществени предварителни въпроси по вътрешното и външно оформление и довършителни работи;
 • На основата на заданието, проектантският екип ще Ви предложи вариант на идеен проект на бъдещия дом, както и 3D модели за по – добра визуализация; ще коригира и доработи идейния проект според Вашите изисквания, с което ще предаде на проектантите по специалности нужната основа за работа;
 • Проектантите ще изработят и комплектоват техническия инвестиционен проект в изисквания от закона обем по съответните части (конструктивна, ВиК, електрическа, отопление и вентилация и т.н.) и ще го предадат за одобряване от компетентните органи и за издаване на разрешение за строеж;
 • Нашите строители ще поемат проекта за изпълнение и ще го реализират професионално, с високо качество и в срок.

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 26/02/2024