BackToNature

Налични имоти
English Description
Парцели в Нови Хан

НОВ ДОМ В

НОВИ ХАН

Това е проект, който предвижда, бъдещите собственици на имоти, да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътища, Интернет и др. Проектът не предвижда създаването на комплекс от затворен тип.

Местоположение

Теренът

на квартала е разположен на

16км. от София

и на

1км. от Магистрала Тракия

, в живописното землище на с. Нови Хан в чист район, сред зеленина и чист въздух. Достъпен е по асфалтов път от пътен възел на магистралата до всеки един от 51 имота за жилищно строителство. Наличните поземлени имоти са с влязъл в сила подробен устройствен план, с уреден статут за жилищно строителство и с площи от

534 кв.м. до 951 кв.м.

Последно развитие

20/08/2022

Полагане основи на първа къща и на пречиствателната инсталация

21/10/2022

Започна изпълнение на ел.проект

08/12/2022

Монтиране на водомерни шахти

Параметри

  • Височина на застрояване – до 7 метра кота корниз
  • Плътност на застрояване – до 20 %
  • Интезивност на застрояване – 0.5
  • Озеленяване – 60 %
  • Начин на застрояване – свободно

Предимства

Параметрите позволяват застроена площ на една къща, според площта на имота, от 106 кв.м. до 190 кв.м. и поне двойно по – голяма разгърната застроена площ, при

богато озеленяване и простор между отделните сгради и имоти

. Имоти 154 и 155 ще бъдат обединени . В тях ще бъдат изградени целодневна , която ще бъде предадена за стопанисване и управление от община Елин Пелин, както и

обект за общественно обслужване

Детска градина

Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина

Благоустройство

Път

Всеки един от имотите да е достъпен по двупосочния асфалтов път на квартала (4.50 м), с тротоари от двете му страни (общо 1.50 м), с изградено улично LED осветление

Електричество

На тротоара пред всеки два съседни имота, да е монтирана разпределителна ел.касета, която е захранена с ел. кабел и напрежение 220 V от собствен на квартала трафопост

Вода

Захранването на квартала с вода с добри показатели, е решено от собствен водоизточник. Всеки имот се предвижда да е водоснабден, като площадковия водопровод е доведен до водомерна шахта зад имотната граница

Битова канализация

Зад имотната граница на всеки имот е заложено коляно на канализационната мрежа на квартала, която е осигурена със съвременна локална пречиствателна станция и заустена в протичаща надолу по склона река Търнавска

Дъждовна канализация

В тротоарите на квартала са заложени пожарни хидранти, осигуряващи нужното количество вода от резервоар за цели на евентуално пожарогасене

Пожарогасене

В тротоарите на квартала са заложени пожарни хидранти, осигуряващи нужното количество вода от резервоар за цели на евентуално пожарогасене

Интернет и телевизия

Успоредно на мрежата за ел.захранване, е изградена тръбна мрежа, в която при Ваше желание доставчик може да прокара оптичен кабел

Експлоатационни разходи

Какви експлоатационни разходи ще дължи бъдещ собственик

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 20/06/2024