BackToNature

Налични имоти
Парцели в Нови Хан

НОВ ДОМ В НОВИ ХАН

Това е проект, който предвижда, бъдещите собственици на имоти, да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътища, Интернет и др. Проектът не предвижда създаването на комплекс от затворен тип.

Местоположение

Теренът на квартала е разположен на 16км. от София и на 1км. от Магистрала Тракия, в живописното землище на с. Нови Хан в чист район, сред зеленина и чист въздух. Достъпен е по асфалтов път от пътен възел на магистралата до всеки един от 51 имота за жилищно строителство. Наличните поземлени имоти са с влязъл в сила подробен устройствен план, с уреден статут за жилищно строителство и с площи от 534 кв.м. до 951 кв.м.

Технически Параметри

Параметри

 • Височина на застрояване – до 7 метра кота корниз
 • Плътност на застрояване – до 20 %
 • Интезивност на застрояване – 0.5
 • Озеленяване – 60 %
 • Начин на застрояване – свободно

Предимства

Параметрите позволяват застроена площ на една къща, според площта на имота, от 106 кв.м. до 190 кв.м. и поне двойно по – голяма разгърната застроена площ, при богато озеленяване и простор между отделните сгради и имоти. Имоти 154 и 155 ще бъдат обединени . В тях ще бъдат изградени целодневна детска градина с 3 групи, която ще бъде предадена за стопанисване и управление от община Елин Пелин, както и обект за общественно обслужване.

Детска градина

Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина
Визуализация на детската градина

Благоустройство

 • Път

  Всеки един от имотите да е достъпен по двупосочния асфалтов път на квартала (4.50 м), с тротоари от двете му страни (общо 1.50 м), с изградено улично LED осветление

 • Електричество

  На тротоара пред всеки два съседни имота, да е монтирана разпределителна ел.касета, която е захранена с ел. кабел и напрежение 220 V от собствен на квартала трафопост

 • Вода

  Захранването на квартала с вода с добри показатели, е решено от собствен водоизточник. Всеки имот се предвижда да е водоснабден, като площадковия водопровод е доведен до водомерна шахта зад имотната граница

 • Битова канализация

  Зад имотната граница на всеки имот е заложено коляно на канализационната мрежа на квартала, която е осигурена със съвременна локална пречиствателна станция и заустена в протичаща надолу по склона река Търнавска

 • Дъждовна канализация

  Зад имотната граница на всеки имот е заложено коляно и на дъждовната канализация на квартала, която събира дъждовните води от всички имоти и от асфалтовия път и я отвежда в близката река

 • Пожарогасене

  В тротоарите на квартала са заложени пожарни хидранти, осигуряващи нужното количество вода от резервоар за цели на евентуално пожарогасене

 • Интернет и телевизия

  Успоредно на мрежата за ел.захранване, е изградена тръбна мрежа, в която при Ваше желание доставчик може да прокара оптичен кабел

Експлоатационни разходи

Какви експлоатационни разходи ще дължи бъдещ собственик

Парцели

  За проекта

 • Местоположение
 • Параметри
 • Предимства
 • Благоустройство
 • Експлоатационни разходи

Налични имоти

Проекти

Детайли

Галерия

English

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature Лого

© 2022 BackToNature. All rights reserved

Последна промяна: 04/08/2022