Парцели

С влязло в сила разрешение за строеж 65/28.3.2022

25 свободни

26 продадени

Парцели

Къщи

Къщи в местност Милковица, с. Нови Хан. Инженеринг под един покрив – строителство „до ключ“

Къщи

The Nest

Апартманети

Завършени обекти

Проект Горна Малина

Горна Малина

Жилищна сграда

с. Горна Малина

3850 кв.м.

РЗП – 2013 г.

София, ул. Мюнхен 8

Мюнхен 8

Офис / Складова сграда с гараж

София, ул. Мюнхен 8

3161 кв.м.

РЗП – 2010 и 2020 г.

София, ул. Обиколна

Обиколна

Офис / Складова сграда с гараж

София, ул. Обиколна

5000 кв.м.

РЗП – 2008 г.