Проект 2024

За проектаНалични имотиСледващи стъпки

BackToNature

English Description
Background

Парцели до София

Готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради

'24

За проекта

Налични имоти

Следващи стъпки

01.

Проект 2024

Проект 2024 в местност Бозалъка – Нови хан предвижда бъдещите собственици на имоти да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, пътища, Интернет и др. Проектът не предвижда създаването на комплекс от затворен тип. Планираният срок за завършване строителството на инфраструктурата е Коледа‘2024.

Проект 2022: Схема на парцелите
Парцели в Нови Хан

'22

За проекта

Налични имоти

Детайли

Галерия

02.

Проект 2022

Това е проект, който предвижда, бъдещите собственици на имоти, да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътища, Интернет и др.

Проект 2022: Схема на парцелите

03.

Завършени Проекти

Къща в <highlight>Нови Хан</highlight>
Къща в <highlight>Нови Хан</highlight>

Горна Малина

Жилищна сграда

с. Горна Малина

3850 кв.м.

РЗП – 2013 г.

Къща в <highlight>Нови Хан</highlight>

Мюнхен 8

Офис / Складова сграда с гараж

София, ул. Мюнхен 8

3161 кв.м.

РЗП – 2010 и 2020 г.

Къща в <highlight>Нови Хан</highlight>

Обиколна

Офис / Складова сграда с гараж

София, ул. Обиколна

5000 кв.м.

РЗП – 2008 г.

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 20/06/2024