BackToNature

Налични имоти
English Description

Следващи стъпки

След като получите от нотариуса вписания си нотариален акт, следва:
 • Да декларирате придобиването в общината – тук
 • Да се заявите в Агенция по кадастър като собственик на имота като качите он-лайн на нейната платформа копие на нот.акт, след регистрация на: https://kais.cadastre.bg. Това можете да направите и на място в офис на Агенция по кадастър (https://www.cadastre.bg/contacts/sgkk-sofiya)
 • След отразяването Ви като собственик в Кадастъра, можете да заявите он-лайн скица на Вашия имот вече на Ваше име като собственик и да я получите он-лайн или на място, ако сте а подали в офис.
 • Цветната скица следва да внесете в община Ел.Пелин със заявление и такса за издаване на виза за проектиране на мечтания Ви дом; Визата ще получите с устройствените параметри, посочени по – горе; услугата е достъпна он-лайн https://www.elinpelin.org/section-374-content.html или на място в общината.
 • Цветна разпечатка на същата скица и копие на нотариалния акт, внасяте в удобен за Вас офис на ЕРМ - Запад, със заявление за становище за присъединяване към мрежата на ЧЕЗ. Ще получите становище, което сочи условията за присъединяване за индивидуална партида към електроразпределителното дружество: https://bit.ly/3k2DwPn
 • С визата за проектиране, становището на ЕРМ - Запад и чертежа на готовите външни връзки (вода, ток, газ и др.), които ще получите от нас, можете да възложите проектирането на Вашия дом на избран от Вас архитект
 • Вашите проектанти ще имат грижата да предвидят външни връзки, както следват:
  • ел. кабел от разпределителната касета, монтирана на тротоара, разположена на граница на собственост на вашия парцел, до главното ел.табло в проектираната Ви къща.
  • сградна водопроводна връзка от Вашата готова водомерна шахта, до главния спирателен кран на къщата Ви
  • канална връзка от дома Ви до пречиствателно съоръжение за отпадни води за еднофамилна къща на избраното от собственика място.
  • тръба за отвеждане на дъждовните води от вашия имот до другата чакаща връзка на уличната дъждовна канализация (друго коляно до границата във Вашия имот)
 • Готовия проект следва да внесете в Общината за одобряване и за издаване на разрешение за строеж (бланка за заявление на https://www.elinpelin.org/currentNews-1954-newitem.html)

След като получите одобрения проект, заедно с разрешението за строеж, вече сте готови да организирате строежа. По време на строителството ще имате възможност и условия да ползвате вода и ел.захранване от изградените инфраструктурни връзки. Можем да Ви бъдем полезни в процеса на проектиране, получаване на разрешение за строеж, избор на строител. Архитектурно бюро https://www.er-arch.com (office@еr-arch.com +359887 041 232), което проектира инфраструктурата ни е на разположение за създаване на проект на Вашата нова къща. След като имате яснота относно предпочитаният от Вас стил, брой етажи, наличие на сутерен, брой спални и бани, гараж/навес и други ще получите оферта за изработване на проекта.

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Параметри

Предимства

Благоустройство

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2023 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 04/12/2023