BackToNature

Налични имоти
English Description

Следващи стъпки

След като получите от нотариуса вписания си нотариален акт, следва:
Да декларирате придобиването в общината – тук

1

Да се заявите в Агенция по кадастър като собственик на имота като качите он-лайн на нейната платформа копие на нот.акт, след регистрация на: https://kais.cadastre.bg. Това можете да направите и на място в офис на Агенция по кадастър (https://www.cadastre.bg/contacts/sgkk-sofiya)

2

След отразяването Ви като собственик в Кадастъра, можете да заявите он-лайн скица на Вашия имот вече на Ваше име като собственик и да я получите он-лайн или на място, ако сте а подали в офис.

3

Цветната скица следва да внесете в община Ел.Пелин със заявление и такса за издаване на виза за проектиране на мечтания Ви дом; Визата ще получите с устройствените параметри, посочени по – горе; услугата е достъпна он-лайн https://www.elinpelin.org/section-374-content.html или на място в общината.

4

Цветна разпечатка на същата скица и копие на нотариалния акт, внасяте в удобен за Вас офис на ЕРМ - Запад, със заявление за становище за присъединяване към мрежата на ЧЕЗ. Ще получите становище, което сочи условията за присъединяване за индивидуална партида към електроразпределителното дружество: https://bit.ly/3k2DwPn

5

С визата за проектиране, становището на ЕРМ - Запад и чертежа на готовите външни връзки (вода, ток, газ и др.), които ще получите от нас, можете да възложите проектирането на Вашия дом на избран от Вас архитект

6

Вашите проектанти ще имат грижата да предвидят външни връзки, както следват:
  • ел. кабел от разпределителната касета, монтирана на тротоара, разположена на граница на собственост на вашия парцел, до главното ел.табло в проектираната Ви къща.
  • сградна водопроводна връзка от Вашата готова водомерна шахта, до главния спирателен кран на къщата Ви
  • канална връзка от дома Ви до пречиствателно съоръжение за отпадни води за еднофамилна къща на избраното от собственика място.
  • тръба за отвеждане на дъждовните води от вашия имот до другата чакаща връзка на уличната дъждовна канализация (друго коляно до границата във Вашия имот)

7

Готовия проект следва да внесете в Общината за одобряване и за издаване на разрешение за строеж (бланка за заявление на https://www.elinpelin.org/currentNews-1954-newitem.html)

8

След като получите одобрения проект, заедно с разрешението за строеж, вече сте готови да организирате строежа. По време на строителството ще имате възможност и условия да ползвате вода и ел.захранване от изградените инфраструктурни връзки. Можем да Ви бъдем полезни в процеса на проектиране, получаване на разрешение за строеж, избор на строител. Архитектурно бюро https://www.er-arch.com (office@еr-arch.com +359887 041 232), което проектира инфраструктурата ни е на разположение за създаване на проект на Вашата нова къща. След като имате яснота относно предпочитаният от Вас стил, брой етажи, наличие на сутерен, брой спални и бани, гараж/навес и други ще получите оферта за изработване на проекта.

9

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 26/02/2024