BackToNature

Налични имоти
English Description
Парцели в Нови Хан

НОВ ДОМ В

НОВИ ХАН

Това е проект, който предвижда, бъдещите собственици на имоти, да придобият собственост върху готови терени за строеж на еднофамилни жилищни сгради, в обособен нов квартал, с предварително решени всички правни, организационни, технически и инфраструктурни въпроси, относно собственост, устройствен статут на имотите и тяхното водоснабдяване, електроснабдяване , газоснабдяване, пътища, Интернет и др. Проектът не предвижда създаването на комплекс от затворен тип. Планираният срок за завършване строителството на инфраструктурата е Коледа‘2024.

Местоположение

Теренът

на квартала е разположен на

12км. от София

, на север от

Магистрала Тракия

и южно от път I-8 (стария път за Пловдив през Нови хан), в живописното землище на с. Нови Хан в чист район, сред зеленина и чист въздух. Достъпен е по асфалтов път от път I-8 до всеки един от над 80 имота за жилищно строителство. Наличните поземлени имоти са с влязъл в сила подробен устройствен план, с уреден статут за жилищно строителство и с площи от

500 кв.м. до 877 кв.м.

Местоположение
Google Maps

Параметри

  • Височина на застрояване – до 7 метра кота корниз
  • Плътност на застрояване – до 40 %
  • Интезивност на застрояване – 0.8
  • Озеленяване – 50 %
  • Начин на застрояване – свободно

Предимства

Параметрите позволяват застроена площ на една къща, според площта на имота, от 200 кв.м. до 350 кв.м. и поне двойно по – голяма разгърната застроена площ, при

богато озеленяване и простор между отделните сгради и имоти

. Предвидени са имоти за трафопостове и за обществено обслужване.

Благоустройство

Път

Предвидено е всеки един от имотите да е достъпен по някоя от двупосочните асфалтови улици на квартала (5м пътно платно), с тротоари от двете му страни от по 1.5м, с изградено улично LED осветление. В процес на проектиране (и в последствие изграждане) е и разширяване на довеждащият до квартала път, както и на кръстовището на главният път I-8.

Електричество

За всеки имот е предвидено да бъде монтирана разпределителна ел.касета (табло мерене), която е захранена посредством ел. кабел с трифазно напрежение от 220V от един от собствените на квартала трафопостове, които са осигурени - по 22kW мощност за всеки имот.

Газ

В квартала е изградена газоснабдителна мрежа, захранвана от общинското газоснабдително дружество, която осигурява газов извод (табло с кран и мерене) на имотната граница на всеки един от имотите за жилищно строителство.

Вода

Захранването на квартала с питейна вода е решено от собствен водоизточник. Всеки имот се предвижда да е водоснабден, като площадковия водопровод е доведен до водомерна шахта зад имотната граница на всеки един имот.

Дренаж

По високите участъци на периметъра на квартала, е изградено дренажно съоръжение за отвеждане на повърхностните дъждовни води от водосбора над квартала.

Пречиствателна инсталация

За всеки имот е предвидено да бъде монтирано на място, посочено от собственика, пречиствателно съоръжение за отпадни води за еднофамилна къща на посочено от собственика място.

Пожарогасене

В тротоарите на квартала са заложени пожарни хидранти, осигуряващи нужното количество вода от специален противопожарен резервоар за целите на евентуално пожарогасене

Интернет и телевизия

Успоредно на мрежата за улично осветление, по целите дължини на улиците в квартала, е изградена тръбна мрежа, в която избран от Вас доставчик може да прокара оптичен кабел до имота Ви.

Паркиране

За всеки един от имотите за жилищно застрояване, инвеститорът осигурява одобрени проекти и готови разрешения за строеж на по две паркоместа със зарядна колонка за електрически автомобили. Новият собственик на имота може да реализира строителството по проекта, или да поиска от Общината частично изменение (различен брой паркоместа, тяхно местоположение и др.)

Експлоатационни разходи

Какви експлоатационни разходи ще дължи бъдещ собственик

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Параметри

Предимства

Благоустройство

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2023 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 04/12/2023