English Description

Запитване за Номер 47.202

Проект 2022: Схема на парцелите

Площ

656

кв.м.


Лице към улица

м.

17.1


Цена

€78,720

с ДДС

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Проекти и документи

Документи за купувачи на имоти

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 14/07/2024