BackToNature

English Description

06/2023

Снимка от 9.06.2023 г. - Проект 2022

09/06/2023

Снимка от 9.06.2023 г. - Проект 2022

09/06/2023

Снимка от 9.06.2023 г. - Проект 2022

09/06/2023

09/06/2023

Снимка от 9.06.2023 г. - Проект 2022

09/06/2023

04/2023

Снимка от 26.04.2023 г. - Проект Къщи

26/04/2023

Снимка от 26.04.2023 г. - Проект Къщи

26/04/2023

Снимка от 26.04.2023 г. - Проект Къщи

26/04/2023

01/2023

Снимка от 20.01.2023 г. - Проект Къщи

20/01/2023

Снимка от 20.01.2023 г. - Проект Къщи

20/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект Къщи

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект 2022

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект 2022

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект 2022

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект Къщи

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект Къщи

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект �Къщи

16/01/2023

Снимка от 16.01.2023 г. - Проект Къщи

16/01/2023

12/2022

Снимка от 24.12.2022 г. - Проект 2022

24/12/2022

Снимка от 24.12.2022 г. - Проект 2022

24/12/2022

Снимка от 24.12.2022 г. - Проект 2022

24/12/2022

11/2022

Снимка от 25.11.2022 г. - Проект Къщи

25/11/2022

Снимка от 5.11.2022 г. - Проект 2022

05/11/2022

Снимка от 5.11.2022 г. - Проект Къщи

05/11/2022

Сни�мка от 5.11.2022 г. - Проект Къщи

05/11/2022

Снимка от 5.11.2022 г. - Проект Къщи

05/11/2022

Снимка от 5.11.2022 г. - Проект Къщи

05/11/2022

Снимка от 5.11.2022 г. - Проект Къщи

05/11/2022

10/2022

Снимка от 27.10.2022 г. - Проект Къщи

27/10/2022

Снимка от 27.10.2022 г. - Проект 2022

27/10/2022

Снимка от 24.10.2022 г. - Проект Къщи

24/10/2022

Снимка от 24.10.2022 г. - Проект Къщи

24/10/2022

Снимка от 21.10.2022 г. - Проект Къщи

21/10/2022

Снимка от 21.10.2022 г. - Проект 2022

21/10/2022

Снимка от 7.10.2022 г. - Проект 2022

07/10/2022

Снимка от 7.10.2022 г. - Проект 2022

07/10/2022

Снимка от 7.10.2022 г. - Проект 2022

07/10/2022

09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект Къщи

17/09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект Къщи

17/09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект Къщи

17/09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект 2022

17/09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект 2022

17/09/2022

Снимка от 17.09.2022 г. - Проект 2022

17/09/2022

Снимка от 12.09.2022 г. - Проект 2022

12/09/2022

Снимка от 12.09.2022 г. - Проект 2022

12/09/2022

Снимка от 12.09.2022 г. - Проект 2022

12/09/2022

Снимка от 5.09.2022 г. - Проект 2022

05/09/2022

08/2022

Снимка от 27.08.2022 г. - Проект 2022

27/08/2022

Снимка от 27.08.2022 г. - Проект 2022

27/08/2022

Снимка от 27.08.2022 г. - Проект 2022

27/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 20.08.2022 г. - Проект 2022

20/08/2022

Снимка от 15.08.2022 г. - Проект 2022

15/08/2022

Снимка от 15.08.2022 г. - Проект 2022

15/08/2022

Снимка от 12.08.2022 г. - Проект 2022

12/08/2022

Снимка от 11.08.2022 г. - Проект 2022

11/08/2022

Снимка от 11.08.2022 г. - Проект 2022

11/08/2022

Снимка от 8.08.2022 г. - Проект 2022

08/08/2022

Снимка от 8.08.2022 г. - Проект 2022

08/08/2022

07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 20.07.2022 г. - Проект 2022

20/07/2022

Снимка от 1.07.2022 г. - Проект 2022

01/07/2022

Снимка от 1.07.2022 г. - Проект 2022

01/07/2022

Снимка от 1.07.2022 г. - Проект 2022

01/07/2022

05/2022

Снимка от 26.05.2022 г. - Проект 2022

26/05/2022

Снимка от 26.05.2022 г. - Проект 2022

26/05/2022

Снимка от 20.05.2022 г. - Проект 2022

20/05/2022

Снимка от 20.05.2022 г. - Проект 2022

20/05/2022

Снимка от 18.05.2022 г. - Проект 2022

18/05/2022

Снимка от 5.05.2022 г. - Проект 2022

05/05/2022

Снимка от 5.05.2022 г. - Проект 2022

05/05/2022

Снимка от 5.05.2022 г. - Проект 2022

05/05/2022

Снимка от 3.05.2022 г. - Проект 2022

03/05/2022

04/2022

Снимка от 29.04.2022 г. - Проект 2022

29/04/2022

01/2022

Снимка от 1.01.2022 г. - Проект 2022

01/01/2022

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Статут

Параметри

Предимства

Благоустройство

Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания

Допълнителни ангажименти на инвеститора

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2024 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 06/06/2024