English Description

Запитване за Номер 48.109

Проект 2022: Схема на парцелите

Площ

506

кв.м.


Цена

€50,600

с ДДС

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Параметри

Предимства

Благоустройство

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2023 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 04/12/2023