English Description

Запитване за Номер 156

Проект 2022: Схема на парцелите

Площ

658

кв.м.


Еднократно плащане

Цена

€62,510

с ДДС


Разсрочено плащане

Първа вноска

€34,545

с ДДС

Втора вноска

€34,545

с ДДС

Проект 2024

За проекта

Местоположение

Параметри

Предимства

Благоустройство

Експлоатационни разходи

Налични имоти

Следващи стъпки

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature

© 2023 BackToNature. Всички права запазени

Последна промяна: 04/12/2023