BackToNature

Налични имоти
Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Снимка от 02/08/2022

02/08/2022

Парцели

    За проекта

  • Местоположение
  • Параметри
  • Предимства
  • Благоустройство
  • Експлоатационни разходи

Налични имоти

Проекти

Детайли

Галерия

English

Контакти

ГАМА ТЕХ ЕООД

ЕИК 130760832

София, ул. Мюнхен №8

+359 888 948 945

nikolay.nikolov@pimprima.eu

BackToNature Лого

© 2022 BackToNature. All rights reserved

Последна промяна: 04/08/2022